Acacio Slow Samba / Frevo

Slow Samba – Groove allen

 

Slow Samba – Opening allen

 

Slow Samba – Openings call

 

Slow Samba – Lichtbakbreak

 

Slow Samba – Breaks

 

Slow Samba – Repi caixa

 

Slow Samba – Surdo

 

Slow Samba – Break tamborim-surdo

 

Slow Samba – Groove caixa

 

Slow Samba – Break caixa

 

Slow Samba – Break repinique

 

Slow Samba – Groove agogo – tambo